บริษัท จัดเต็ม วิศวกรรม จำกัด

ดำเนินธุรกิจทางด้านงานออกแบบงานก่อสร้างและติดตั้งทางด้านวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบเครื่องกล รวมถึงทางด้านวิศวกรรมงานป้องกันอัคคีภัยแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ, ติดตั้ง,ตรวจสอบตามมารตฐาน วสท. และให้คำปรึกษา พร้อมบริการ ตรวจเช็คความพร้อมของระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง,ระบบดับเพลิงทั่วไป (Fire Protection System) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System),ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler , CO2 , FM200 and Fixed Foam System) และ ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว ทั้งภายในอาคารและสถานประกอบการโรงงานอุตสหกรรม

         HOME  

บริษัท จัดเต็ม วิศวกรรม จำกัด
JUDTEM ENGINEERING CO.,LTD

Contact-us

ตรงเวลา

ติดตั้งตรงเวลา

รวดเร็วทันใจ

 

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

ไม่เป็นภัยต้อสังคม

ความปลอดภัยสูงสุด

ราคายุติธรรม

ซื่อสัตย์

จริงใจ

ประหยัดงบประมาณ

ข้อเสนอที่ดีที่สุด

ความพึงพอใจ

ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ความเข้าใจ

DBD

ทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือรับรอง จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115561015353

20

ภ.พ.20

บริษัท จัดเต็ม วิศวกรรม จำกัด.

 • 1
 • Our Mission

  บริษัท ฯ มุ่งเน้นรูปแบบการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบเพื่อวางงบประมาณ เสนอแนะ ออกแบบติดตั้งระบบตามมาตรฐาน ภายใต้หลักกฎหมาย และข้อบังคับตามมาตรฐานสากล ทดสอบระบบเพื่อส่งมอบงาน โดยทีมช่างที่ชำนาญการ รวมทั้งคอยให้คำปรึกษาและงานบริการหลังการขายให้ลูกค้าได้ประโยชน์การใช้งานอย่างสูงสุด
 • Our vision

  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนางานระบบด้านวิศวกรรมด้านการควบคุมและดูแลจนสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนมุ่งเน้นแนวทางเสริมสร้างด้านการประหยัดพลังงานตามระเบียบแบบแผนได้ตามประเภทงานทั้งหมด มุ่งหวังจะเป็นผู้ให้บริการให้ครอบคลุมและครบวงจร
 • Our goal

  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการใหม่ๆ และมุ่งหวังจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมครอบคลุมครบวงจร โดยมุ่งเน้นรูปแบบทำงานวิศวกรรมร่วมกับลูกค้า อย่างใกล้ชิดในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ได้งานที่ตรง ตามความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง

Our team

 • image

  จัดเต็ม วิศวกรรม

  Director
 • image

  จัดเต็ม วิศวกรรม

  HR Department
 • image

  จัดเต็ม วิศวกรรม

  HR Department
 • image

  จัดเต็ม วิศวกรรม

  Site engineer
 • 1
 • 2

จัดเต็ม วิศวกรรม พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ

Follow us

Join newsletter